Minivolejbalové kroužky při ZŠ

V turnaji základních škol dominovala ZŠ T.G.Masaryka

V úterý 3. března 2020 se v hale Na Střelnici konal turnaj ve žlutém minivolejbale pro volejbalové kroužky při základních školách. Turnaje se zúčastnilo 13 týmů z prvních tříd a 16 týmů z druhých tříd.

HrajemeSy - minivolejbalový turnaj na náměstí

Jako součást programu ke Dni dětí (HrajemeSy) na svitavském náměstí Míru jsme uspořádali minivolejbalový turnaj pro kategorie 1., 2. a 3. tříd. Možnost zúčastnit se dostaly všechny děti z oddílových školiček a minipřípravek i děti z minivolejbalových kroužků na základních školách.

3 x zlato pro Myšárnu, po jednom pro Felberku a Sokolovskou

Minivolejbalového turnaje základních škol 14. května 2019 se zúčastnilo 16 družstev prvňáků a 20 družstev druháků, celkem hrálo 83 dětí. Nejúspěšnější školou byla ZŠ T.G.Masaryka se třemi zlatým týmy, po jednom zlatu brala ZŠ Sokolovská a ZŠ Felberova.   

Turnaj svitavských základních škol ve žlutém minivolejbale

V úterý 12. března 2019 se v hale Na Střelnici konal turnaj základních škol ve žlutém minivolejbale za účasti celkem 35 týmů. Myšárna vyslala 14 družstev, Riegrovka 6, náměstí Míru 4, Sokolovská 4 a Felberka 7.                       

Minivolejbalový turnaj ZŠ - opět tří vítězství Myšárny a jedno Felberky

Druhý turnaj prvních a druhých tříd svitavských základních škola byl poznamenán neúčastí některých týmů z důvodu zápisu nových prvňáků. Někteří vedoucí minivolejbalových kroužků zkrátka nebyli na tuto akci uvolněni, museli zůstat ve svých školách.

Minivolejbalový turnaj základních škol - třikrát zlato pro Myšárnu, jednou pro Felberku

První letošní setkání začínajících svitavských volejbalistů se ustkutečnilo v úterý 6. března v hale Na Střelnici. Prvňáci dali dohromady celkem 12 družstev a byli rozděleni do dvou skupin po šesti. Druháci měli o dvě družstva více, takže hráli ve dvou skupinách po sedmi.

Okresní kolo barevného minivolejbalu základních škol

Poličská ZŠ Masarykova pořádala v pátek 5. června okresní kolo barevného minivolejbalu základních škol. Barevný minivolejbal pod zášťitou AŠSK (Asociace Školních Sportovních Klubů - pořádá sportovní soutěže mezi školami) ještě není moc zaběhnutý, takže se letos okresního kola účastnila pouze družstva ze ZŠ T.G.M. Svitavy, ZŠ Sokolovská Svitavy a pořádající ZŠ Masarykova Polička.

Minivolejbalový turnaj ZŠ v hale Na Střelnici

Ve středu 20. května se v hale Na Střelnici odehrál druhý turnaj základních škol v minivolejbale. Hrálo se v šesti skupinách (3 x 1. třída, 2 x 2. třída, 1 x 3. třída) na celkem osmnácti hřištích. Akce se zúčastnilo 101 dětí ve 42 družstvech, sehráno bylo celkem 127 utkání.

Turnaje minivolejbalových kroužků základních škol se zúčastnila rovná stovka dětí

Hrálo se v úterý 3. března v hale Na Střelnici ve třech kategoriích - 1. třídy (dvě skupiny), 2. třídy (dvě skupiny) a 3 třídy (jedna skupina), vše žlutý minivolejbal. V hale bylo pro tento turnaj postaveno 18 kurtů a odehráno bylo celkem 149 utkání.

Minivolejbalový turnaj svitavských základních škol: třikrát zlato pro ZŠ T.G.Masaryka, jednou pro ZŠ Sokolovská

Podruhé v tomto školním roce se v hale Na Střelnici konal turnaj pro minivolejbalové kroužky pracující při základních školách. Hrálo se v úterý 13. května (3. a 4. třídy) a ve středu 14. května (1. a 2. třídy). Turnaje potvrdily dlouhotrvající nadvládu ZŠ T.G.Masaryka s výjimkou kategorie 2. tříd, kde zvítězili chlapci ze ZŠ Sokolovská.

Pořadí v turnaji

© 2007-21 Volejbalový oddíl TJ Svitavy & Luboš Branda

powered by Drupal - template FlorAll