Počátek a vznik volejbalu.

William G. Morgan (1870-1942)
Narodil se ve státě New York, vešel do historie jako zakladatel hry volejbal, která původně měla název "MINTONETTE". Při studiích YMCA college ve Springfieldu se setkal s Jamesem Naismsmithem, který je tvůrcem basketbalu (1891). Po státnici strávil Morgan 1.rok v Auburnu, pak se během léta 1895 přestěhoval do Holyoke (Massachusetts), kde pracoval na katedře tělesné výchovy. Zde založil, rozvíjel a řídil rozsáhlý program cvičení a sportovní výchovy pro dospělé muže. Jeho program byl oblíben a neustále se rozrůstal. Morgan potřeboval k obměně svěho programu nějakou soutěžní rekreakční hru.

Nový sport basketbal byl tehdy určen mladým lidem a bylo nutné najít ne tak intenzivní alternativu pro starší lidi. Morgan vyvíjel vlastní tréninkové metody a praktická cvičení v tělocvičně. Při popisu svého prvního expedimentu řekl: "V hledání vhodné hry mě napadl tenis, ale ten vyžaduje rakety a míčky, síť a další vybavení, takže je vyloučen. Ale myšlenka sítě se zdála být dobrá, zvýšili jsme jí do výšky cca. 6 stop a 6 palců (1,98m) od země. Tak aby sahala nad hlavu průměrného muže. Zkoušeli jsme různé druhy míčů, basketbalový míč byl přílis velký a těžký." Nakonec Morgan požádal firmu A.G. Spaldin & Bros, aby vyrobili míč v jejich továrně nedaleko Chicopee (Messachusetts).

Výsledek byl vyhovující. Míč byl kožený uvnitř s gumou. Obvod 25-27paců (63,5-68,6cm) a jeho váha 9-12 ounces (252-336g). Morgan požádal 2 své přátele z Holyoke, Dr. Franka Wooda a Johna Lyncha, aby načrtli podle jeho návrhu základní koncepty hry s prvními 10 pravidly. 1896 se uskutečnila konference na YMCA college ve Springfieldu, které se účastnili zástupci z kateder tělesné výchovy. Dr. Luther Halsey Gulick z profesionální tréninkové školy pozval Morgana, aby představil svou hru. Morgan vzal do Springfieldu 2 mužstva o 5 mužích (a nějaké loajální fanoušky), kapitánem jednoho z týmů byl starosta Holyoke J.J. Curran, a druhého John Lynch šéf hasičů Holyoke. Morgan vysvětlil, že nová hra je určena pro tělocvičny, cvičební haly, ale může se hrát i venku. Počet hráčů je neomezený.

Základem hry je udržet míč v pohybu přes vysokou síť z jedné strany na druhou.
Profesor Alfred T. Halstead navrhl, aby název "MINTONETT" byl nahrazen názvem VOLLEY BALL (je zajímavé, že ten samý název přežil léta pouze s drobnou změnou, 1952 odhlasoval administrativní výbor USVBA jednoslovný název VOLLEYBALL, USVBA = United States Volleyball Asociation). Pan Morgan pak dále pracoval na pravidlech a vytvořil ručně psanou kopii, kterou představil na konferenci tělovýchovné
konferenci YMCA.  Krátká zpráva o nové hře a jejích pravidlech byla publikována v červenci roku 1896. A pravidla byla uvedena 1897 ve vydání 1.oficiální příručky Severoamerické YMCA atletické ligy.

Ohromný růst ve světě Byly preferovány zejména 2 profesionální školy, kde se učil volejbal - Springfield college v Massachusetts a George Williams college v Chicagu (nyní Downers Grow, Illinois). Volejbal se šířil po Spojených Státech, Kanadě (1900 se stala Kanada 1.zahraniční zemí, kde si hru osvojili) a mnoha dalších zemích: Elwood S. Brown - Filipíny (1910), Čína, Franklin H. Brown - Japonsko (1908). V ČÍně, Indii, Mexiku, Jižní Americe, Evropských a Afrických zemích. 1913 - rozvoj volejbalu v Asii způsobil, že byla hra zahrnuta do programu 1.Dalekovýchodních her v Manile. V Asii se dlouho volejbal hrál podle Brawnových pravidel, která mimo jiné používala 16 hráčů (aby byla ve hře možná co nejlepší spolupráce). Ohromné rozšíření volejbalu v USA zmínil roku 1916 Robert C. Cubbon. Odhaduje počet hráčů celkem na 200 000. YMCA (kluci - Mladí a staří) = 70 000, IWCA (dívky a ženy) = 50 000, ve školách (chlapci, dívky) = 25 000, na vysokých školách (mladí muži) = 10 000. 1916 YMCA přiměla národní atletickou asociaci (NCAA), k publikování pravidel a série článků a přispěla tak k rychlému rozšíření volejbalu mezi mladými vysokoškoláky. 1918 byl omezen počet hráčů v jednom týmu na 6. 1922 byl omezen počet kontaktů s míčem na 3 v jedné výměně. Do roku 1930 byl volejbal hlavně rekračním sportem, v různých částech světa platila různá pravidla hry. Existovalo jen několik málo mezinárodních soutěží nicméně národní mistrovství se hrála v mnoha zemích (např. ve Východní Evropě, dosáhla úroveň hry vysokého standardu). Volejbal se stal soutěžním sportem s vysokým fyzickým a technickým výkonem.

překlad Romana Kabelková zapsala Markéta Kabelková

Jasně Venco, nic nechám

Jasně Venco, nic nechám náhodě. Další článek týkající se historie bude opravdu pro fotbalisty a hokejisty velice poučný byť trochu trpký ...

Moc hezké,

... ale víš Elvo, tvoje teorie vzniku a vývoje míčových sportů se mi zdá pravděpodobnější....

© 2007-13 Luboš Branda & volejbalový oddíl TJ Svitavy

powered by Drupal - template FlorAll