Minivolejbalové kroužky při ZŠ

Turnaj ve vybíjené - mladší: 1. ZŠ T.G.Masaryka, starší: 1. ZŠ Riegrova

V úterý 8. prosince byl sehrán první turnaj ve vybíjené školních volejbalových přípravek v této sezóně. Přestože na školách řádí chřipky, sešla se družstva v solidních počtech. Soutěže se celkem zúčastnilo 72 dětí.

Turnaj byl vypsán pro dvě kategorie, mladší 1.-2. třída a starší 3.-4. třída. V každé kategorii hrály tři školy.

Výsledky v mladší kategorii:

Poslední turnaj školních přípravek před prázdninami

V úterý proběhl v hale Na Střelnici poslední turnaj našich školních přípravek před prázdninami. Mladší děti (1. a 2. třída) hrály vybíjenou, starší děti (3. a 4. třída) přehazovanou.

Výsledky vybíjené:

1. ZŠ T.G.Masaryka 1
2. ZŠ Felberova
3. ZŠ Riegrova

Ve vybíjené suverénní ZŠ T.G.Masaryka

Základní škola T.G.Masaryka zvítězila v obou kategoriích ve druhém turnaji základních škol ve vybíjené, který pořádal náš oddíl pro své přípravky.

Na turnaji základních škol vítězí ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Riegrova

První turnaj ve vybíjené pro volejbalové přípravky na základních školách se hrál v úterý 9. prosince ve sportovní hale na Střelnici. Turnaj byl organizován pro dvě věkové skupiny - mladší (1. - 2. třída) a starší (3. - 4. třída).

Nábory do školních přípravek

Od září probíhají na čtyřech svitavských základních školách nábory nových adeptů do volejbalových přípravek. Na ZŠ T.G.Masaryka 27, ZŠ Riegrova 4, ZŠ Sokolovská 1 a ZŠ Felberova 2 organizujeme tréninkové skupiny pro chlapce a děvčata z 1. a 2. tříd a ze 3. a 4.

Turnaj školních přípravek vyhráli Draci a Kočičky

V úterý 27. května se konalo třetí měření sil budoucích volejbalistů, kteří nyní trénují v přípravkách ve svých školách. Mladší děti hrály vybíjenou, starší soutěžily v přehazované a poprvé tak přičichly ke sportu, který již má blízko k volejbalu.

ZŠ Felberova vítězí ve druhém turnaji ve vybíjené

Ve druhém turnaji školních volejbalových přípravek, který se konal v úterý 26. února ve sportovní hale Na Střelnici, zvítězila základní škola Felberova, která tak oplatila porážku základní škole T. G. Masaryka z prvního turnaje v prosinci loňského roku.

Celkové pořadí v turnaji:

Činnost přípravek zahájena

V letošním školním roce byla na většině svitavských základních škol zahájena činnost volejbalových přípravek. Skupiny jsou na jednotlivých školách rozděleny zvlášť pro děti z první a druhé třídy a dále pro třeťáky a čtvrťáky. Děvčata a chlapci mají společně dvě hodiny volebalové přípravky týdně.

Odehrán první turnaj školních přípravek

11. prosince 2007 se ve sportovní hale Na Střelnici konal první turnaj školních přípravek. Jelikož pro naše nejmenší členy je volejbal ještě příliš těžký sport, soutěží mezi sebou školní výběry v jednodušších hrách. Tentokrát byla na programu vybíjená.

© 2007-13 Luboš Branda & volejbalový oddíl TJ Svitavy

powered by Drupal - template FlorAll